Informace strávníkům MŠ

Informace strávníkům Mateřské školy Háj ve Slezsku

PŘÍJÍMÁNÍ STRÁVNÍKŮ
Všichni strávníci jsou přijímání ke stravování na základě přihlášky.

PŘIHLÁŠKY - ODHLÁŠKY obědů se přijímají den předem do 8.00 hod. Odhlášky se přijímají na jednotlivých mateřských školách osobně nebo telefonicky. Mimo pracovní dobu na záznamník s udáním konkrétních datumů termínu odhlášky – od- do, jm. (tel.: 553 773 002). Jen v pondělí je možno se přihlásit či odhlásit do 8.00 hodin na tento den. Přijímáme jen přesně termínované odhlášky.
Upozorňuji všechny strávníky a jejich rodiče, že pokud dítě nepřijde do mateřské školy, neznamená to, že je automaticky odhlášeno.
Rodiče, jejichž dítě onemocní - tzn., že nepřijde do mateřské školy, si mohou odebrat jídlo svého dítěte do nosiče pouze první den nemoci v MŠ v době od 12.20 do 12.30 hod. Další dny jsou rodiče povinni si odhlásit stravu, neboť jejich děti nemají nárok na úlevy ve školním stravování pokud nedocházejí do školy. Cena obědu v době nemoci dítěte je navýšena o režijní a mzdové náklady = +37,-- Kč.

Upozornění: Dle nové vyhlášky nejsou děti zařazování do cenových kategorií podle tříd, ale podle věku:  I.kategorie 3-6 let,  II.kategorie 7-10 let. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém daného věku dosahují. Školní rok je od 1.9.2011 - 31.8.2012 (tzn.pokud strávník dosáhne do 31.8.2012 věku 7 let bude již v tomto školním roce zařazen do II.kategorie).

Cena jídla -potraviny

Děti matřeské školy:                                                         I. kategorie           II. kategorie

                                    ranní svačina                                    9,00   Kč               10,00   Kč 
                                    oběd                                                  20,00   Kč             21,00   Kč
                                    odpolední svačina                            8,00  Kč                8,00    Kč

                                    celodenní                                        37,00  Kč                 39,00  Kč

                                    polodenní                                        29,00  Kč                  31,00  Kč 

Rodiče hradí pouze hodnotu za potraviny podle stáří dítěte. Režijní náklady na jeden oběd jsou hrazeny z příspěvku Obce Háj ve Slezsku. Mzdové náklady jsou hrazeny z příspěvku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu v Ostravě.

Úhrada jídla:
Úhrada stravného je prováděna měsíčně - buď složenkou se splatností 15.dne příslušného měsíce nebo je prováděna pomocí počítačových médií inkasním souhlasem ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s. Nově tato banka zúčtuje platby pouze v případě, že má plátce celou potřebnou částku na účtu. Pokud dojde k tomu , že nemohla být provedena úhrada, protože nebyla potřebná částka na účtu, přejde zúčtování stravného na složenky. Stravné lze hradit trvalými příkazy
i z jiných peněžních ústavů. Každý strávník, který chce takto platit, musí si u vedoucí školní jídelny vyzvednout přidělený variabilní symbol a číslo účtu, na který má platbu posílat. Toto stravné se vyúčtovává dvakrát ročně: k 31. 12. a k 30. 6. v daném školním roce

Jednotlivé částky trvalých příkazů pro strávníky v MŠ:
- MŠ ranní svačina 120,- Kč; MŠ celodenní strava 650,- Kč - 750,- Kč

Prosíme strávníky o zavedení úhrady stravného inkasním souhlasem.
MŠ zodpovídá za kvalitu stravy spotřebované v době pobytu dítěte v mateřské škole.

Další informace Vám poskytne vedoucí ŠJ při Mateřské škole Háj ve Slezsku
osobně nebo na tel.č. 553 773 002.

Všem strávníkům přejeme dobrou chuť. 
Dagmar M o r a v c o v á, ved.ŠJ
a kolektiv školní jídelny při Mateřské škole Háj ve Slezsku

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna