Stravovací komise

Stravovací komise vznikla na podnět rady obce a působí jako poradní orgán vedoucí školní jídelny. Předmětem činnosti je projednávání připomínek a námětů strávníků nebo jejich zástupců ke školnímu stravování. podávání informací vedoucí školní jídelny ke změnám ve stravování, organizaci, seznamování s novými předpisy a normami školního stravování.

Četnost konání: zpravidla dvakrát ročně

Složení stravovací komise:
předsedkyně: ředitelka MŠ Háj ve Slezsku  - Jarmila Váňová,
členové:
vedoucí školní jídelny,
zástupci pracovnic ŠJ,
zastupci vedení základních  a mateřských škol odebírajících u nás stravu,
zástupci pracovnic pro výdej stravy v jednotlivých MŠ a ZŠ,
zástupci školských rad  při ZŠ,
zástupci sdružení rodičů při jednotlivých MŠ a ZŠ,
zástupci cizích strávníků.

Dále zde naleznete zápis z poslední konané stravovací komise:

 

 

Soubory ke stažení

Zápis stravovací komise konané dne 14.9.201039 kB

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna