Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola staví na tom, co je přirozené, respektuje specifické zvláštnosti jednotlivých dětí, různé tempo jejich rozvoje a učení, jejich rozdílnou sociální zkušenost, různé zájmy ...

Naše motto: ŠŤASTNÉ DÍTĚ A SPOKOJENÝ RODIČ

 

Program mateřské školy BAREVNÁ ŠKOLKA
Náš cíl: Aby dítě, které odchází z našich MŠ, získalo základní poznatky
o světě v souvislostech, aby rádo objevovalo krásy a pozoruhodnosti kolem sebe,
aby bylo samostatné, umělo za sebou uklidit, umělo se prosadit,
aby umělo pozdravit, požádat, poděkovat, aby bylo slušné
k dospělým i dětem, aby bylo kamarádské a šťastné.

Děti poznávají svět kolem sebe, osvojují si společenské dovednosti a rozvíjejí své intelektuální
a tvůrčí schopnosti. To vše se děje formou hry, objevováním nových skutečností a osvojováním
si dovedností v přirozeném prostředí a pozitivní atmosféře.

Nejdůležitější pro každé dítě je, jak se u nás v mateřské škole cítí a co prožívá.

Naše krédo: Vychovávat děti s porozuměním a láskou, být mu vzorem a oporou.

Jednotlivé denní programy na třídách vycházejí ze skupiny dětí na třídě, navazují na věci
a svět kolem nás. Pečlivým výběrem tematických celků (projektů) zajišťujeme jejich kontinuitu
s prolínáním jednotlivými oblastmi výuky. (Viz. projekty jednotliých tříd - třídní vzdělávací programy)


Vzdělávání na naší MŠ se uskutečňuje podle státního rámcového programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT.

 

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka smolkov

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školka lhota

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

školní jídelna

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna

jídelna háj

školka, školka háj, školka lhota, školka smolkov, háj, jídelna háj, jídelna